آب بستن به بودجه کاری ندارد/ ادعای بودجه ۳ هزار میلیاردی پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب می‌کنم

آب بستن به بودجه کاری ندارد/ ادعای بودجه ۳ هزار میلیاردی پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب می‌کنم


جیک و جیک - وزیر ارتباطات ادعای بودجه سه هزار میلیارد تومانی پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب کرد.
برچسب‌ها:

آب بستن بودجه کاری ندارد ادعای بودجه هزار میلیاردی پنهان شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب می کنم

به اشتراک بگذارید:
136