استکبار در طول تاریخ ما را به خاطر ثروت و قدرت، از دریا دوره کرده است

استکبار در طول تاریخ ما را به خاطر ثروت و قدرت، از دریا دوره کرده است


جیک و جیک - معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی گفت:مراکز علمی ما می‌توانند تولیدکننده علوم دریایی باشند و می توانیم با این روش کریدور شمال و جنوب را فعال کنیم.
برچسب‌ها:

استکبار طول تاریخ ما را خاطر ثروت قدرت دریا دوره کرده است

به اشتراک بگذارید:
->>