کاهش انتظارات تورمی در سال ۹۹/استقبال از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها

کاهش انتظارات تورمی در سال ۹۹/استقبال از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها


جیک و جیک - رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی 88.6 درصد در مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.
برچسب‌ها:

کاهش انتظارات تورمی سال ۹۹ استقبال سپرده گذاری بلندمدت بانک ها

به اشتراک بگذارید:
136