صرف بیش از «یک میلیون نفر ساعت» فعالیت در نظام بانکی کشور

صرف بیش از «یک میلیون نفر ساعت» فعالیت در نظام بانکی کشور


جیک و جیک - بیش از یک میلیون نفر ساعت در نظام بانکی کشور به منظور فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک زمان صرف شده است.
برچسب‌ها:

صرف بیش یک میلیون نفر ساعت فعالیت نظام بانکی کشور

به اشتراک بگذارید:
->>