تسعیر دارایی‌های مسدودی تورم را افزایش می‌دهد/ نباید بانک مرکزی را گرفتار بازی‌های سیاسی کرد

تسعیر دارایی‌های مسدودی تورم را افزایش می‌دهد/ نباید بانک مرکزی را گرفتار بازی‌های سیاسی کرد


جیک و جیک - یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مجموعه تحلیل‌ها در نهایت باید به بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کمک کند تا در نهایت عملکرد مناسبی ثبت کند. گرفتار کردن بانک مرکزی در بازی‌های سیاسی و حاشیه های غیر ضروری به اقتصاد ایران کمکی نمی‌کند.
برچسب‌ها:

تسعیر دارایی های مسدودی تورم را افزایش می دهد نباید بانک مرکزی را گرفتار بازی های سیاسی کرد

به اشتراک بگذارید:
->>