عرضه ۴.۸ میلیارد دلار در سامانه نیما

عرضه ۴.۸ میلیارد دلار در سامانه نیما


جیک و جیک - سامانه نیما در فروردین ماه 1400 شاهد عرضه ۴.٨ میلیارد دلار به صورت حواله ارزی بوده است.
برچسب‌ها:

عرضه میلیارد دلار سامانه نیما

به اشتراک بگذارید:
136