دو معضل اقتصاد ایران در شرایط کنونی

دو معضل اقتصاد ایران در شرایط کنونی


جیک و جیک - رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط کنونی، اقتصاد ایران باید برای دو معضل تحریم و دیوانسالاری گسترده دولتی راهکار پیدا کند.
برچسب‌ها:

دو معضل اقتصاد ایران شرایط کنونی

به اشتراک بگذارید: