سکه سد سخت مقاومت را شکست

سکه سد سخت مقاومت را شکست


جیک و جیک - هر قطعه سکه تمام بهار آزادی روز گذشته در پایان معاملات ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان قیمت خورد تا ورود سکه به کانال جدید یعنی ٩ میلیون تومان تثبیت شود.
برچسب‌ها:

سکه سد سخت مقاومت را شکست

به اشتراک بگذارید:
136