۲ پیام آمریکایی ها برای سردار سلیمانی

۲ پیام آمریکایی ها برای سردار سلیمانی


جیک و جیک - سردار حجازی درباره ویژگی شخصیتی سردار سلیمانی گفت: چیزی که ما از حاج‌قاسم سراغ داریم این است که وقتی آمریکایی‌ها برای ایشان پیام فرستادند و حداقل دو بارش را من اطلاع دارم که با واسطه نامه فرستادند اما ایشان نامه را نگرفت. گفت من نامه آمریکایی‌ها را نمی‌گیرم و حاضر نیستم نامه آنها را بخوانم. نگاهش به آمریکایی‌ها این بود که اینها دشمن سرسخت ما هستند.
برچسب‌ها:

پیام آمریکایی ها سردار سلیمانی

به اشتراک بگذارید:
136