مراقب روانشناس‌نماها باشید!

مراقب روانشناس‌نماها باشید!


جیک و جیک - پنجمین جلسه درمان را پشت سر گذاشته که متوجه تماس‌های مشکوک خانم روانشناس با همسرش می‌شود. با وجود آنکه درمان را قطع می‌کند اما باز هم تماس‌ها تمامی نداشتند، حتی گفت‌وگو هم کارساز نشده تا جایی که مجبور می‌شود موضوع را از مراجع مربوطه پیگیری کند. بعد از این اتفاق، نسبت به روانشناسان بدبین می‌شود و پشت دستش را داغ می‌کند تا دیگر به مشاور مراجعه نکند.
برچسب‌ها:

مراقب روانشناس نماها باشید

به اشتراک بگذارید:
->>