آسیب‌های جدی و عمیق کرونا

آسیب‌های جدی و عمیق کرونا


جیک و جیک - از آن روز که ویروس کرونا که بعدها به عنوان کووید-19 نامیده شد، اولین قربانیانش را از میان شهروندان چینی انتخاب کرد! نزدیک 15 ماه می‌گذرد؛ شاید آن روز کمتر کسی فکر می‌کرد این تک یاخته میکروسکپی، عالمگیر شده و آسیب‌های عمیق جسمی و روحی بر انسان و ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری برجای گذارد.
برچسب‌ها:

آسیب های جدی عمیق کرونا

به اشتراک بگذارید:
->>