سه مصوبه دولت برای حمایت از بورس

سه مصوبه دولت برای حمایت از بورس


جیک و جیک - رئیس سازمان بورس بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه را برای حمایت از بازار سرمایه به دولت اعلام کرد. در این راستا سه مصوبه آن از امروز اجرایی شود و هفت مورد دیگر نیز منوط به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
برچسب‌ها:

سه مصوبه دولت حمایت بورس

به اشتراک بگذارید: