بازگشایی پساکرونایی به ضرر پینترست شد

بازگشایی پساکرونایی به ضرر پینترست شد


جیک و جیک - پینترست هشدار داد رشد شمار کاربران در آمریکا که ارزشمندترین بازار این شبکه اجتماعی است، آهسته خواهد شد که نشانه تشویق شدن مردم به سمت سرگرمی و ارتباطات دیگر در بازگشایی های پساکرونایی است.
برچسب‌ها:

بازگشایی پساکرونایی ضرر پینترست

به اشتراک بگذارید:
136