چه کسانی مقام «ابرار» دریافت می‌کنند؟

چه کسانی مقام «ابرار» دریافت می‌کنند؟


جیک و جیک - ابرار یک مقام معنوی است که به عده‌ای مانند صالحین، متقین، محسنین و... عنایت می‌شود. یعنی بعضی از انسان‌ها آنقدر در معنویت و خیرخواهی و دلسوزی به دیگران پیشرفت می‌کنند که صلاحیت گرفتن این مدال را پیدا می‌کنند که برخی آرزوی بودن با آنان را دارند.
برچسب‌ها:

چه کسانی مقام ابرار دریافت می کنند

به اشتراک بگذارید:
->>