سفر به تاریخ با دوچرخه

سفر به تاریخ با دوچرخه


جیک و جیک - ما پنج روز در جاده‌ای که چهارساعته از آن می‌گذریم، زندگی کردیم. مردم فکر می‌کردند خوشی زیر دل‌مان زده است و بیکاریم. واقعیت این است که مسیر آهسته زندگی خیلی جذاب‌تر است. وقتی با ماشین سفر می‌کنید فقط فعلِ «رفتن» تجربه می‌شود.
برچسب‌ها:

سفر تاریخ دوچرخه

به اشتراک بگذارید:
->>