ارسال "ربات پاکبان" به فضا!

ارسال "ربات پاکبان" به فضا!


جیک و جیک - چین رباتی را به فضا ارسال کرده که قادر است زباله‌های فضایی را با یک تور بزرگ جمع کند و سپس بسوزاند.
برچسب‌ها:

ارسال ربات پاکبان فضا

به اشتراک بگذارید:
->>