عقل، حجت باطنی برای کشف قضایای پنهان

عقل، حجت باطنی برای کشف قضایای پنهان


جیک و جیک - مرجع عالی‌قدر شیعیان گفت: عقل حجت باطنی برای هدایت انسان و کشف قضایای پنهان است.
برچسب‌ها:

عقل حجت باطنی کشف قضایای پنهان

به اشتراک بگذارید:
136