شیوخ و بزرگان خوزستان رسم ناپسند تیراندازی در مراسم را نهی کنند/لزوم فرهنگ سازی از سوی متولیان فرهنگی استان

شیوخ و بزرگان خوزستان رسم ناپسند تیراندازی در مراسم را نهی کنند/لزوم فرهنگ سازی از سوی متولیان فرهنگی استان


جیک و جیک -
استاندار خوزستان گفت: بزرگان و شیوخ در مناسبت‌های مختلف رسم غلط تیراندازی را نهی کنند و متولیان فرهنگی در کنار اقوام پویش‌های مختلف برای پیشگیری از این حرکت غلط ایجاد کنند.

برچسب‌ها:

شیوخ بزرگان خوزستان رسم ناپسند تیراندازی مراسم را نهی کنند لزوم فرهنگ سازی سوی متولیان فرهنگی استان

به اشتراک بگذارید: