تسویه کامل مطالبات باقی مانده سال 99 پزشکان خانواده

تسویه کامل مطالبات باقی مانده سال 99 پزشکان خانواده


جیک و جیک -
مدیر کل دفتر مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران از تسویه کامل مطالبات باقی مانده سال 99 پزشکان خانواده شهری و روستایی طی روزهای آینده خبر داد.

برچسب‌ها:

تسویه کامل مطالبات باقی مانده سال 99 پزشکان خانواده

به اشتراک بگذارید: