برجام و دو راهی محور عبری - عربی

برجام و دو راهی محور عبری - عربی


جیک و جیک - تهران- ایرنا- قدم‌ های رو به جلو در وین و عزم جزم تیم بایدن برای بازگشت به برجام، باعث شده که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسراییل راه خود را از یکدیگر جدا سازند. محور عربی به ترمیم مناسبات با تهران می‌اندیشد و اسراییل همچنان با ابزار های مختلف در مسیر مذاکرات سنگ‌ اندازی می‌کند.
برچسب‌ها:

برجام دو راهی محور عبری عربی

به اشتراک بگذارید: