رفتار افراطی و تفریطی آمریکا، افغانستان را نابود کرد/ احزاب کابل فقط به فکر منافعشان هستند/ حضور طالبان در شمال معنادار است

رفتار افراطی و تفریطی آمریکا، افغانستان را نابود کرد/ احزاب کابل فقط به فکر منافعشان هستند/ حضور طالبان در شمال معنادار است


جیک و جیک -
رایزن پیشین ایران در افغانستان گفت: طی ۲۰ سال گذشته دولت افغانستان نتوانست فرهنگ‌سازی کند و همین موضوع باعث شد طالبان بتواند یاران بیشتری به صفوف خود جذب کند.

برچسب‌ها:

رفتار افراطی تفریطی آمریکا افغانستان را نابود کرد احزاب کابل فقط فکر منافعشان هستند حضور طالبان شمال معنادار است

به اشتراک بگذارید: