تشک ابری

تشک ابری


جیک و جیک - ترس فی المجلس و ذاتاً ترسناک نیست اما مو از اینکه همه دور و برم باشن و مو باز تاک باشم می ترسم، مو از تنهایی می ترسوم... مو از چِک چک لوله آبی تو تاریکی شو می ترسُم، وهم برم میداره.... شاید باورت نشه مو از مرگ نمی ترسم اما از ای که تک و تنها بیلنوم (بذارنم) تو قبر می ترسم....
برچسب‌ها:

تشک ابری

به اشتراک بگذارید: