مسئولیت نظارت بر املاک تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است/ ملک بر اساس نیت واقف مورد استفاده قرار می‌گیرد/ حفظ اصل موقوفه در قانون ذکر شده است

مسئولیت نظارت بر املاک تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است/ ملک بر اساس نیت واقف مورد استفاده قرار می‌گیرد/ حفظ اصل موقوفه در قانون ذکر شده است


جیک و جیک -
مجتبی باقرزاده گفت: نظارت از این اماکن بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است همچنین نظارت بر نحوه بهره برداری هم در صورتی که ملک در ثبت ملی باشد بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است اداره اوقاف هم در صورت بهره برداری از ملک تاریخی و میراثی موقوفه با مجوز و نظارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌توانند به فعالیت بپردازد.

برچسب‌ها:

مسئولیت نظارت بر املاک تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی گردشگری است ملک بر اساس نیت واقف مورد استفاده قرار می گیرد حفظ اصل موقوفه قانون ذکر شده است

به اشتراک بگذارید: