نمایندگان مجلس به نفع رییسی کنار می کشند/ با رییس جمهور شدن رییسی نظارت مان را بر عملکرد قوه مجریه بیش از قبل خواهیم داشت

نمایندگان مجلس به نفع رییسی کنار می کشند/ با رییس جمهور شدن رییسی نظارت مان را بر عملکرد قوه مجریه بیش از قبل خواهیم داشت


جیک و جیک -
نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: با رییس جمهور شدن رییسی نظارت مان را بر عملکرد قوه مجریه بیش از قبل خواهیم داشت.

برچسب‌ها:

نمایندگان مجلس نفع رییسی می کشند رییس جمهور شدن رییسی نظارت مان را بر عملکرد قوه مجریه بیش قبل خواهیم داشت

به اشتراک بگذارید: