موسیقی را بیهوده حرام اعلام کردند اما نگفتند منظورشان کدام موسیقی است / رسانه‌ای مثل رادیو در ایجاد تغییر و تحول در جامعه تأثیرگذار است

موسیقی را بیهوده حرام اعلام کردند اما نگفتند منظورشان کدام موسیقی است / رسانه‌ای مثل رادیو در ایجاد تغییر و تحول در جامعه تأثیرگذار است


جیک و جیک -
داوود نماینده که سالیان سال در رادیو به عنوان گوینده فعالیت داشته و از پیشکسوتان این عرصه به حساب می‌آید معتقد است که امروز باید با آگاهی و دانش به سمت تغییر برویم و رسانه‌هایی چون رادیو در ایجاد این تغییر و تحول می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

برچسب‌ها:

موسیقی را بیهوده حرام اعلام کردند اما نگفتند منظورشان کدام موسیقی است رسانه مثل رادیو ایجاد تغییر تحول جامعه تأثیرگذار است

به اشتراک بگذارید: