بیشترین آزارجنسی به خانم‌ها در محیط کار وارد می‌شود/ جنبش «Me too» باید در ایران ادامه پیدا کند/ صرف اینکه ادعاها قابل اثبات نیست نباید روایت قربانیان را در نطفه خفه کرد

بیشترین آزارجنسی به خانم‌ها در محیط کار وارد می‌شود/ جنبش «Me too» باید در ایران ادامه پیدا کند/ صرف اینکه ادعاها قابل اثبات نیست نباید روایت قربانیان را در نطفه خفه کرد


جیک و جیک -
نیره توکلی گفت: می‌توان گفت بیشترین آزار جنسی خانم‌ها در محیط کار اتفاق میفتد مخصوص در جوامع سنتی چون در این جوامع، این تصور وجود دارد که زن‌ها مخصوصا کسانی که مجرد هستند، شوهر ندارند، زن سرپرست خانوار هستند یا حتی دختر مجردی هستند که دور از خانه زندگی می‌کنند، برای کسی هستند و مایملک به شمار می‌آیند پس اگر در محیط‌هایی غیر خانه دیده شوند، یعنی بی صاحب هستند و می‌توان به آنها دست درازی کرد.

برچسب‌ها:

بیشترین آزارجنسی خانم ها محیط کار وارد می شود جنبش me too باید ایران ادامه پیدا کند صرف اینکه ادعاها قابل اثبات نیست نباید روایت قربانیان را نطفه خفه کرد

به اشتراک بگذارید: