بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ + فیلم

بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ + فیلم


جیک و جیک - بخش خبری ۲۰:۳۰ به موضوعات مختلفی همچون بیماری کرونا و انتخابات ۱۴۰۰ پرداخته است.
برچسب‌ها:

بخش خبری ۲۰ ۳۰ مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ فیلم

به اشتراک بگذارید: