نقشه راه تدوین برنامه هفتم توسعه مشخص شد

نقشه راه تدوین برنامه هفتم توسعه مشخص شد


جیک و جیک - رئیس امور برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر به توصیه‌های مطالعات آمایش سرزمینی در زمان مناسب توجه می‌شد، شاید وضعیت متفاوت‌تری را در آرایش توسعه در کشور تجربه می‌کردیم.
برچسب‌ها:

نقشه راه تدوین برنامه هفتم توسعه مشخص

به اشتراک بگذارید: