یزدانی بهتر از هر کسی به ماموریت خود در توکیو آگاهی دارد/ امیدوارم در حمایت از سوریان برای کسب کرسی جهانی بتوانیم یک کمپین موثر تشکیل دهیم

یزدانی بهتر از هر کسی به ماموریت خود در توکیو آگاهی دارد/ امیدوارم در حمایت از سوریان برای کسب کرسی جهانی بتوانیم یک کمپین موثر تشکیل دهیم


جیک و جیک -
پیشکسوت کشتی فرنگی گفت: رقیب آمریکایی حسن یزدانی حریف کوچکی نیست اما یزدانی هم پتانسیل بالایی دارد.

برچسب‌ها:

یزدانی بهتر هر کسی ماموریت خود توکیو آگاهی دارد امیدوارم حمایت سوریان کسب کرسی جهانی بتوانیم یک کمپین موثر تشکیل دهیم

به اشتراک بگذارید: