پیروزی بزرگ راست‌گرایان در انتخابات محلی مادرید

پیروزی بزرگ راست‌گرایان در انتخابات محلی مادرید


جیک و جیک - نتایج شمارش بیش از نیمی از آرای انتخابات محلی در پایتخت اسپانیا، نشانگر پیروزی گسترده حزب راست‌گرای مردمی به سرلیستی ایزابل دیاز آیسو است.
برچسب‌ها:

پیروزی بزرگ راست گرایان انتخابات محلی مادرید

به اشتراک بگذارید: