اسم استقلال از هر فردی بزرگتر است/ مگر در فوتبال حرفه‌ای رفاقت داریم که کمالوند رفاقتی جدا شده؟

اسم استقلال از هر فردی بزرگتر است/ مگر در فوتبال حرفه‌ای رفاقت داریم که کمالوند رفاقتی جدا شده؟


جیک و جیک -
بازیکن اسبق تیم استقلال گفت: جدایی کمالوند خللی در روند استقلال ایجاد نمی‌کند چون این نام استقلال است که از همه افراد بزرگتر است.

برچسب‌ها:

اسم استقلال هر فردی بزرگتر است مگر فوتبال حرفه رفاقت داریم کمالوند رفاقتی جدا شده

به اشتراک بگذارید: