گسترش سریع محور مقاومت و رسیدن به قدرت برتر نظامی و معنوی منطقه

گسترش سریع محور مقاومت و رسیدن به قدرت برتر نظامی و معنوی منطقه


جیک و جیک -
عالم مبارز بحرینی از گسترش سریع محور مقاومت و رسیدن به قدرت برتر نظامی و معنوی منطقه خبرداد.

برچسب‌ها:

گسترش سریع محور مقاومت رسیدن قدرت برتر نظامی معنوی منطقه

به اشتراک بگذارید: