ترکیبی از خیال و حقیقت در «بعد از هفت قدم بلند»

ترکیبی از خیال و حقیقت در «بعد از هفت قدم بلند»


جیک و جیک - تهران- ایرنا- قصه خشکی زاینده رود و جنگل‌های مخوف فوجی تا رویای دختری که سودای مهاجرت از آمریکا به ایران برای مربی باله‌شدن در تهران را دارد، از جمله روایت‌های اثر متاخر راضیه‌مهدی زاده در کتاب «بعد از هفت قدم بلند» است.
برچسب‌ها:

ترکیبی خیال حقیقت بعد هفت قدم بلند

به اشتراک بگذارید: