خسارت اصناف از کرونا هنوز جبران نشده است

خسارت اصناف از کرونا هنوز جبران نشده است


جیک و جیک - ممبینی گفت: آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با کاهش فشار بر اصناف آسیب دیده مصوب کرد در برابر بسته پیشنهادی اتاق اصناف ایران،ناکافی است.
برچسب‌ها:

خسارت اصناف کرونا هنوز جبران نشده است

به اشتراک بگذارید: