تبعیدی‌های ونزوئلایی و آینده سیاسی اسپانیا؛ وقتی «هراس از چپ» باعث «تقویت راست» می‌شود

تبعیدی‌های ونزوئلایی و آینده سیاسی اسپانیا؛ وقتی «هراس از چپ» باعث «تقویت راست» می‌شود


جیک و جیک - «ما به کسی نیاز داریم که بنشیند و برای ونزوئلایی‌های اسپانیا توضیح دهد که چه تفاوتی بین راست و چپ در اروپا و در ونزوئلا وجود دارد. اینکه چپ و راست در اروپا آن چیزی نیست که ما در ونزوئلا درک کرده‌ایم یا در آنجا به ما تحمیل شده است.»
برچسب‌ها:

تبعیدی های ونزوئلایی آینده سیاسی اسپانیا وقتی هراس چپ باعث تقویت راست می شود

به اشتراک بگذارید: