دستور وزیر کشور برای برخورد با عوامل برگزاری یک مراسم

دستور وزیر کشور برای برخورد با عوامل برگزاری یک مراسم


جیک و جیک -
وزیر کشور به استاندار خوزستان دستور داد تا عوامل برگزاری یک مراسم در این استان را به مراجع قضایی معرفی کند.

برچسب‌ها:

دستور وزیر کشور برخورد عوامل برگزاری یک مراسم

به اشتراک بگذارید: