افزایش جنایت راست افراطی آلمان؛ پلیس یک نئونازی‌ را دستگیر کرد

افزایش جنایت راست افراطی آلمان؛ پلیس یک نئونازی‌ را دستگیر کرد


جیک و جیک - پلیس برلین یک مرد ۵۳ ساله آلمانی را به ظن ارسال ده‌ها نامه تهدیدآمیز به سیاستمداران، وکلا و روزنامه نگاران که با نام اختصاری یک گروه نئو نازی امضا شده بود، بازداشت کرد.
برچسب‌ها:

افزایش جنایت راست افراطی آلمان پلیس یک نئونازی را دستگیر کرد

به اشتراک بگذارید: