آموزش، پیش زمینه اشتغال بهبود یافتگان است

آموزش، پیش زمینه اشتغال بهبود یافتگان است


جیک و جیک -
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین گفت: پیش زمینه اشتغال بهبود یافتگان، آموزش است.

برچسب‌ها:

آموزش پیش زمینه اشتغال بهبود یافتگان است

به اشتراک بگذارید: