نشست ارائه تجربیات برگزاری دروس عملی

نشست ارائه تجربیات برگزاری دروس عملی


جیک و جیک -

همزمان با دهه سرآمدی آموزش، نشست ارائه تجربیات برگزاری دروس عملی بصورت مجازی توسط پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد.

برچسب‌ها:

نشست ارائه تجربیات برگزاری دروس عملی

به اشتراک بگذارید: