دوری ۳ تا ۴ هفته‌ای کاپیتان ذوب‌آهن از میادین فوتبال

دوری ۳ تا ۴ هفته‌ای کاپیتان ذوب‌آهن از میادین فوتبال


جیک و جیک -
کاپیتان ذوب آهن به دلیل مصدومت سه تا چهار هفته از میادین فوتبال دور خواهد بود.

برچسب‌ها:

دوری تا هفته کاپیتان ذوب آهن میادین فوتبال

به اشتراک بگذارید:
136