سند تک برگ ساختمان فدراسیون به نام شستا شد!

سند تک برگ ساختمان فدراسیون به نام شستا شد!


جیک و جیک - ساختمان فدراسیون فوتبال رسما به مالکیت شستا درآمد.
برچسب‌ها:

سند تک برگ ساختمان فدراسیون نام شستا

به اشتراک بگذارید: