محمد گل محمدی رئیس شبکه ملی آسیب های اجتماعی جوانان کشور در استان تهران شد

محمد گل محمدی رئیس شبکه ملی آسیب های اجتماعی جوانان کشور در استان تهران شد


جیک و جیک -
محمد گل محمدی دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی، طی انتخاباتی رئیس شبکه ملی آسیب های اجتماعی جوانان در استان تهران شد.

برچسب‌ها:

محمد گل محمدی رئیس شبکه ملی آسیب های اجتماعی جوانان کشور استان تهران

به اشتراک بگذارید: