آخرین اخبار در خصوص کارگران مبحوس در معدن طزره دامغان

آخرین اخبار در خصوص کارگران مبحوس در معدن طزره دامغان


جیک و جیک -
مجتبی خالدی ضمن تشریح آخرین اخبار در خصوص کارگران مبحوس در معدن طزره دامغان گفت: نیروهای اورژانس تا آخرین لحظه در محل مستقر خواهند ماند.

برچسب‌ها:

آخرین اخبار خصوص کارگران مبحوس معدن طزره دامغان

به اشتراک بگذارید: