شهر چند‌ فرهنگی لندن انتخاب شهردار از اقلیت‌ها را تضمین کرد؛ صادق خان در صدر نامزدها

شهر چند‌ فرهنگی لندن انتخاب شهردار از اقلیت‌ها را تضمین کرد؛ صادق خان در صدر نامزدها


جیک و جیک - دو رقیب اصلی برای شهرداری لندن در میان بحث‌های «دردناک» پسااستعماری و پسانژادپرستی در بریتانیا برجسته شدند.
برچسب‌ها:

شهر چند فرهنگی لندن انتخاب شهردار اقلیت ها را تضمین کرد صادق خان صدر نامزدها

به اشتراک بگذارید: