مرمت بنا‌ی مجموعه کاخ‌مروارید نیاز‌مند همکاری و تعامل گسترده است

مرمت بنا‌ی مجموعه کاخ‌مروارید نیاز‌مند همکاری و تعامل گسترده است


جیک و جیک - مدیر‌کل دفتر امور پایگاه‌ها‌ی جهانی کشور گفت: با توجه به اینکه مجموعه‌ کاخ مروارید به نوعی اثر‌ی بین‌المللی است بایستی زمینه لازم به منظور مرمت بنا‌ی آن با همکاری مجامع جهانی فراهم شود.
برچسب‌ها:

مرمت بنا مجموعه کاخ مروارید نیاز مند همکاری تعامل گسترده است

به اشتراک بگذارید:
136