صلاحیت ۵۰۷ داوطلب انتخابات شورای شهر خراسان جنوبی تایید شد

صلاحیت ۵۰۷ داوطلب انتخابات شورای شهر خراسان جنوبی تایید شد


جیک و جیک - هیات نظارت بر انتخابات شورا‌های خراسان جنوبی، صلاحیت ۵۰۷ داوطلب ششمین دوره انتخابات شورا‌های شهر را در مرحله اول بررسی‌های خود تایید کرد.
برچسب‌ها:

صلاحیت ۵۰۷ داوطلب انتخابات شورای شهر خراسان جنوبی تایید

به اشتراک بگذارید:
->>