منتخبان شورای شهر استان قزوین آموزش می‌بینند

منتخبان شورای شهر استان قزوین آموزش می‌بینند


جیک و جیک - مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین گفت: برای منتخبان شورا‌های شهر دوره ششم که برای اولین بار به صحن شورا ورود پیدا می‌کنند یک دوره آموزشی درنظر گرفته شده است.
برچسب‌ها:

منتخبان شورای شهر استان قزوین آموزش می بینند

به اشتراک بگذارید:
->>