حضور شهاب زاهدی در ترکیب زوریا مقابل تیم سابق خود؛ صیادمنش روی نیمکت (شماتیک)

حضور شهاب زاهدی در ترکیب زوریا مقابل تیم سابق خود؛ صیادمنش روی نیمکت (شماتیک)


جیک و جیک - شهاب زاهدی در ترکیب زوریا برابر المیپک دونتسک قرار گرفت.
برچسب‌ها:

حضور شهاب زاهدی ترکیب زوریا مقابل تیم سابق خود صیادمنش روی نیمکت شماتیک

به اشتراک بگذارید:
->>