زخمی شدن یک صیاد فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

زخمی شدن یک صیاد فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست


جیک و جیک - رسانه های فلسطین از زخمی شدن یک صیاد فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی خبر دادند.


برچسب‌ها:

زخمی شدن یک صیاد فلسطینی ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به اشتراک بگذارید:
136