انتصاب رئیس شورای عالی آموزش انجمن سینمای جوان

انتصاب رئیس شورای عالی آموزش انجمن سینمای جوان


جیک و جیک - طی حکمی از سوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران احمد الستی به سمت مشاور عالی معاونت فرهنگی و آموزش و رئیس شورای عالی آموزش انجمن منصوب شد.
برچسب‌ها:

انتصاب رئیس شورای عالی آموزش انجمن سینمای جوان

به اشتراک بگذارید:
136